Het Achtvoudig Pad

Het achtvoudig pad van Patanjali zijn de acht stappen die beschreven staan in de yoga sutra’s. Hierin wordt aangegeven hoe we volledige harmonie kunnen bereiken met onszelf en de wereld om ons heen. Je kunt ze beschouwen als kroonbladeren  van een bloem.

Yama’s (levensovertuigingen) Dat wat je nalaat, omdat het geen goed doet aan je ontwikkeling,
Geen geweld (ahimsa). Jezelf, je lichaam, anderen, niet in woorden en daden en zelfs niet in gedachten. 
Eerlijkheid (satya) Integer en eerlijk bent naar jezelf, kun je dat ook naar anderen toe zijn. 
Niet stelen (asteya) Iemands tijd gebruiken, maar ook ideeën van een ander stelen. 
Vrij zijn van begeerte (apirigraha) Materiële zaken, alles willen hebben, maar ook ‘onmisbaar zijn’. 
Onthouding (zelfbeheersing) (brahmacharya) Je niet laten meeslepen in obsessies, je onthouden van het verlangen naar iets.
 
Niyama’s:  (gedragsregels) Wat we wel doen, helpt je op je pad!
Reinheid (sauca) Lichaam en geest. Een geest ontdaan van onzuivere gedachten zoals boorheid, afgunst, hebzucht. Maar ook jezelf zijn, authentiek. 
Tevredenheid (santosa) Tevreden zijn met alles wat zich aandient, ook bij tegenslagen vertrouw op wat je pad komt. 
Blijven oefenen (tapas) Zelfdiscipline, wilskracht, ook enthousiasme. 
Zelfstudie (svadhyaya) Lezen, leren, ook reflecteren, terug naar je diepere zelf en intuitie. 
Overgave (isvara pranidhana) Toewijding en vanuit je hart.
 
Asanas: je yoga practice; beheersing van het lichaam

Pranayama: Ademhalingstechniek; beheersing van de levensadem/energie

Pratyahara: Terugtrekken zintuigen, beheersing van de zintuigen

Dharana: Concentratie; de geest richten op een onderwerp

Dhyana: Meditatie; de geest laten opgaan in het onderwerp van concentratie

Samadhi: Volmaakte tevredenheid en evenwichtigheid (nirvana, vrijheid)